ÎNSCRIERE  CLASA a IX-a

AN SCOLAR 2019-2020

 

DOCUMENTE NECESARE OBLIGATORII:

  1. Dosar cu şină,
  2. Cerere de înscriere (de la comisia de înscriere),
  3. Copie Certificat de naştere - elev,
  4. Copie xerox Carte de identitate - elev,
  5. Copii-xerox Carte de identitate – tata,
  6. Copii-xerox Carte de identitate – mama,
  7. Foaia matricolă cls. V-VIII, (cu calculul mediei generale)
  8. Adeverinţă cu media de admitere,
  9. Fişa medicală e elevului,
  10. Adeverinţă cu notele obţinute la testarea de limba engleză (pentru elevii care doresc înscrierea la matematică informatică intensiv lb. engleză)