ÎN ATENȚIA ELEVILOR CARE AU DEPUS CERERI
DE TRANSFER


Pentru anul școlar 2020-2021, transferul elevilor se va realiza în perioada
25.08 – 07.09.2020 (conform OMEC nr. 4249/13.05.2020).


În vederea respectării acestei prevederi, etapele desfășurării transferului sunt:


1. Depunerea cererilor de transfer în perioada 01 – 31.07.2020, la secretariatul Colegiului Spiru Haret Ploiești;
2. Afișarea listelor nominale cu elevii care au depus cereri, precum și a programării examenelor în perioada 10.08 – 14.08.2020;
3. Susținerea examenelor de diferență în perioada 24 – 28.08.2020;
4. Discutarea cererilor de transfer în cadrul Consiliului de Administrație, în perioada 31.08 – 07.09.2020.

 

ANUNȚ TRANSFER ELEVI

PROGRAMARE_DIFERENȚE

LISTA NOMINALĂ CU ELEVII CARE AU DEPUS CERERI DE TRANSFER ȘI EXAMENELE DE DIFERENȚĂ PE CARE LE VOR SUSTINE SUNT AFIȘATE LA AVIZIERUL COLEGIULUI.