Colegiul Spiru Haret Ploiești beneficiază în perioada 01.09. 2019 – 31.08.2020 de un grant aprobat, în valoare de 25.155 euro, pentru implementarea Proiectului de mobilitate în domeniul educației școlare

 

Perspective europene în consilierea și orientarea profesională a elevilor

 

2019 – 1 – RO01 – KA101 – 061856

 

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.

Toate informațiile pe care le prezentăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conținutul acestor afirmații.

 

 

Scopul proiectului este perfecționarea cadrelor didactice în vederea îndrumării elevilor către adoptarea și aplicarea conștientă a celor mai potrivite decizii în alegerea viitorului parcurs profesional și inserției pe piata muncii.

 

Obiectivele proiectului:

 

 • Dezvoltarea competențelor profesionale a 12 profesori în domeniul consilierii și orientării profesionale a elevilor, în urma derularii de mobilități europene, în anul școlar 2019-2020;
 • Crearea și implementarea unui model inovator de consiliere și orientare profesională pe baza a cel puțin 4 modele/strategii identificate în instituțiile de formare europeană, în vederea creșterii procentului de inserție profesională a absolvenților școlii cu 25%, in următorii 4 ani scolari ;
 • Dezvoltarea competențelor de comunicare lingvistică și interpersonală, muncă in echipă, deschiderea către inovație și diversitate a 12 cadre didactice, participante la mobilitați în anul școlar 2019-2020.
 • Creșterea dimensiunii internaționale a școlii prin dezvoltarea de parteneriate europene care să sprijine mobilitatea cadrelor didactice și a elevilor și să contribuie la sporirea atractivitații și calității educației.

 

ACTIVITĂȚI:

Profesorii vor participa la mobilități in 4 țări europene, în vederea desfășurării următoarelor cursuri de formare:

 • Cursul Orientare Profesională in Educație (Professional Orientation in Education), pe durata a 7 zile – Copenhaga, Danemarca/ Norvegia.

In urma acestui curs, ne așteptăm ca participanții să capete o ințelegere profundă a diferitelor sisteme europene de educație și să își dezvolte competențele profesionale prin exersarea, utilizarea și aplicarea ideilor creative și a resurselor practice, în vederea implementării cu success a orientarii profesionale în educație, în diferite context școlare. Aceștia vor descoperi modalitați practice de integrare a orientării profesionale în cadrul lecțiilor și curriculumului școlar, se vor familiariza cu o abordare a educației bazată pe formarea de competențe și vor ințelege importanța acesteia în orientarea profesională. Prin activitatea pe platforma online (creată de furnizorul cursului),  aceștia vor avea ocazia de a continua dezbaterea  temelor abordate de curs, vor fi încurajați să realizeze un schimb permanent de bune practici, să disemineze rezultate, contribuind în acest fel la crearea unei resurse educaționale deschise.

 

 • Cursul Bridging the Gap Between Academia &Industry: A Master Class Course for Erasmus + Officers and Career Advisors, în Palermo Italia, pe durata a 5 zile.

Cursul pleacă de la premisa că nu avem de-a face cu o criză a locurilor de muncă, ci cu o criză de abilități și competențe la nivelul pieței muncii. Există o lipsă de sincronizare între sistemul de educație și piața muncii. În acest sens, cursul ar trebui să ofere modalități practice de restabilire a acestei legaturi, prin contact direct cu mediul de afaceri și măsurarea succesului școlar în funcție de inserția absolventilor pe piața muncii. Această provocare universală ar trebui rezolvată prin inițiative proactive, cum ar fi sesiuni de training, voluntariat sau vizite de explorare în câmpul muncii. Participanții la acest curs vor fi încurajați să identifice modalitățile inovative prin care pot media legătura dintre mediul școlar și piata muncii.

 

 

 • Cursul Benchmarking and Good Practices: Fundamental Know-How or Effective Training, pe o perioadă de 7 zile, in Helsinki Finlanda.

Acesta ar trebui să pună la dispoziția cursanților strategii, politici, informații și alte resurse pe care profesorii le pot valorifica în tranziția către utilizarea benchmarkingului la standarde internaționale (crearea oportunităților formale pentru încurajarea schimbului de informații și bune practici, precum și realizarea unei analize comparative între instituții/sisteme de educație). Suntem interesați  în mod deosebit de utilizarea benchmarkingului ca instrument de maăurare a progresului școlar/academic al elevului si de adaptare a curriculei la nevoile acestuia, ca instrument care ne poate ajuta să aplicăm cunostințele dobandite în cadrul mobilităților în contextul educativ național.

 

 • Cursul Entrepreneurial learning: creative and effective methods and tools, pe o perioadă de 5 zile, in Lisabona, Portugalia.

Ne așteptăm ca, prin acest curs, profesorii să își formeze competențe necesare orientării și pregătirii elevilor pentru viată și profesie: spiritul de  inițiativă, creativitate și rezolvarea practică a problemelor. Cursul se va axa pe modalități de predare a educației antreprenoriale, de descoperire și îmbunătățire a abilităților elevilor în acest sens. Se urmărește implementarea unui model de educație menit să dezvolte competențe cheie, care să permită absolvenților să se remarce pe piața muncii și abordarea relației dintre scoală și mediul de afaceri ca factor de dezvoltare a comunității.

 

 

BENEFICII PENTRU ELEVI, SCOALĂ ȘI COMUNITATE:

 • Dezvoltarea dimensiunii europene a școlii;
 • Creșterea vizibilității acesteia la nivel local, national, internațional;
 • Creșterea calității actului educațional prin abordarea de noi metode moderne, centrate pe elev, reconsiderarea conceptului de managementul clasei;
 • Creșterea atractivității ofertei curriculare prin implementarea a cel puțin o nouă disciplină opțională, care să utilizeze cunoștințele asimilate și competențele formate pe parcursul mobilitătii cadrelor didactice si sa corespunda nevoilor elevilor; implementarea unui opțional de consiliere și orientare profesională, în anul școlar 2021-2022;
 • Amenajarea unui Centru de Consiliere și Orientare Profesională în cadrul școlii pâna la 1 octombrie 2020.
 • Dezvoltarea capacităților a aproximativ 50% din elevii școlii de a-și identifica nevoile și aspirațiile profesionale, de a utiliza tehnici și metode de informare despre oferta pieței muncii și insețtia profesională
 • Implicarea elevilor în diversificarea, organizarea și promovarea ofertei școlii;
 • Elevii vor deveni actorii principali în propriul proces de dezvoltare personală si orientare profesională, prin dezvoltarea abilităților de promovare si marketing personal; profesorii vor ghida, vor inspira, iar elevii vor face – DIY;
 • Creșterea procentului de inserție profesională cu 25% în următorii 4 ani școlari;
 • Creșterea numărului de parteneriate/colaborări cu agenți economici pentru stagiile de practică și realizarea modulelor practice din cadrul Opționalului de Consiliere și Orientare Profesională;
 • Creșterea cu 50% a elevilor care obțin certificate europene de recunoaștere a competențelor lingvistice și digitale;
 • Revitalizarea relațiilor de lucru dintre colegi și crearea unei atmosfere motivante în cadrul școlii.

 

 

Stiri

La Colegiul “Spiru Haret” Ploiești, se fac înscrieri la Şcoala postliceală- Nivel 5 de calificare, pentru anul școlar 2018-2019,  la calificările:
- Analist programator (28 locuri) – 1,5 ani;
- Tehnician electronist electronică industrială(28 locuri) – 1,5 ani;
- Tehnician operator maşini cu comandă numerică(28 locuri) – 1 an;

 
Se pot înscrie absolvenți de liceu cu sau fără bacalaureat.
Se eliberează Certificat de calificare profesională, nivel 5 de calificare.

ÎNSCRIERI:

Etapa I de înscriere: 16-26 iulie 2018, orele  8,30-14,00
Etapa a II-a de înscriere( dacă rămân locuri): 01 august–7 sept.2018, orele 8,30-14,00

 

Metodologie admitere inv postliceal 2018

Procedura admitere inv prof 3 ani

Anunţ

 

    Şcoala Gimnazială „Rareş-Vodă” Ploieşti şi Colegiul „Spiru Haret” Ploieşti alături de partenerii în organizarea acestui proiect naţional vă invită pe 31 mai 2018 să participaţi cu elevii dumneavoastră la  aVIII-a ediţie a Concursului Naţional pentru elevi „Matematica –ştiinţă şi limbă universală”, avizat în CAER 2018 prin OMEN nr. 3076/17.01.2018, Anexa 7, Domeniul Ştiinţific, pag. 47, Poziția 2071  

     Vă invităm să fiţi alături de noi şi în acest an la derularea proiectului.

Înscrierile se fac online (pentru fiecare elev în parte) pe site-ul concursului cnmatervph.wordpress.com , până la data de 20 mai  2018. Detaliile în ataşament.

Vă mulţumim anticipat şi vă aşteptăm.

 

acord + fisa de inscriere

Regulament

Titularizare 2017

 

Inspectii titularizare

 

 

Galerie

DMC Firewall is a Joomla Security extension!