RESPONSABILII DE ARII CURRICULARE

ANUL ŞCOLAR 2014-2015

 

 • LIMBǍ ŞI COMUNICARE - Prof. Chiricu Mara
 • MATEMATICǍ ŞI ŞTIINŢE - Prof. Badea Ion
 • OM ŞI SOCIETATE - Prof. Georgescu Maria
 • TEHNOLOGII - Prof. Stroe Sofia
 • EDUCAŢIE FIZICǍ ŞI SPORT - Prof. Oancea Maria
 • CONSILIERE ŞI ORIENTARE - Prof. Bîlgă Gheorghe

 

RESPONSABILII DE CATEDRE

ANUL ŞCOLAR 2014-2015

 

 

 • LIMBA ROMÂNǍ : Prof. Vlad Adriana
 • LIMBA ENGLEZ Ă: Prof. Chiricu Mara
 • LIMBA FRANCEZĂ : Prof.Iliaş Irina
 • MATEMATICĂ: Prof. Badea Ion
 • FIZICĂ : Prof. Tudor Carmen
 • CHIMIE : Prof. Stanciu Camelia
 • SOCIO-UMANE : Prof. Georgescu Maria
 • BIOLOGIE + GEOGRAFIE : Prof. Nicolescu Tudoriţa
 • EDUCAŢIE FIZICĂ + EDUCAŢIE MUZICALĂ+ EDUCAŢIE PLASTICĂ: Prof. Oancea Maria
 • INFORMATICĂ: Prof. Duţă Laura
 • INGINERI MECANICI: Prof. Stroe Sofia
 • INGINERI ELECTRONICĂ: Prof. Radu Marius
 • MAIŞTRI INSTRUCTORI: Ms. Barbu Ion
 • COMISIA DIRIGINŢILOR : Prof. Stanciu Camelia

 

Consiliul de Administraţie îşi desfăşoară munca după un plan care cuprinde planurile de activitate ale comisiilor pe probleme. În anul şcolar 2014 – 2015, aceste comisii sunt:

 

 1. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie: CREŢU LILIANA- coordonator ,  

                     DUŢǍ IRINEL – coordonator activităţi tehnice, NOIA RUXANDRA, VIŞINOIU MIHAELA,

                   BREAZU NICOLAE, ZVIRID RAMONA;

 1. Comisia pentru curriculum – elaborarea schemelor orare: PETRIŞOR PETRE, BURLACU LIVIU,

                                                                                     STROE SOFIA, RADU MARIUS, BARBU IOAN, STATE CAMELIA;

 1. Comisia pentru înregistrarea numărului de absenţe şi a cauzelor apariţiei absenteismului:

                                                                                                     SOARE CRISTINA, MIRICĂ DOMNICA, POPA MIRELA;

 1. Comisia pentru verificarea parcurgerii integrale a materiei: PETRIŞOR PETRE, BURLACU LIVIU,

                                                                     TUDOR CARMEN, NOIA RUXANDRA, BADEA ION, STANCIU CAMELIA;

 1. Comisia de urmărire a ritmicităţii notării: BEŞLEAGĂ RAMONA, BADEA ION, ALEXE ELENA,

                                                                           CONSTANTIN RAMONA, GHEORGHE GRETA, BARBU ION;

 1. Comisia de pregătire a examenelor: ŞEFII DE CATEDRĂ
 2. Comisia de întocmire a aprecierilor si acordarea calificativelor: SANDU MIHAI, PETRIŞOR PETRE ,

                                                                               BURLACU LIVIU, Consiliul de administraţie şi şefii de catedră ;

 1. Comisia de verificare a corectitudinii completării cataloagelor şcolare si a încheierii mediilor :

               PETRIŞOR PETRE, BURLACU LIVIU, DUŢĂ LAURA, OANCEA MARIA, STAN MIHAELA, BARBU IOAN;

 1. Comisia de înscriere a elevilor : SANDU MIHAI, serviciul secretariat;
 2. Comisia de acordare a burselor: STOEAN CONSTANTINA, STANCIU CAMELIA, STAN MIHAELA,

                                                                    MIRICĂ DOMNICA, POTLOGEA CORINA, NIȚĂ PETRICA;

11. Comisia pentru întocmirea dosarelor pentru programul „BANI DE LICEU”: TUDOR CARMEN,

                      STOEAN CONSTANTINA, STAN MIHAELA, BREAZU NICOLAE, ILIE ADELA, POPA MAGDALENA

 1. Comisia de recondiţionare , transmitere şi asigurare a manualelor şcolare : SANDU MIHAI,

                                       PETRIŞOR MINODORA, NICOLAE CONSTANTIN, SIMACHE RAMONA, POPA MIRELA

 1. Comisia de combatere a violenţei: BANCIU ROXANA, ZVIRID RAMONA, IONIŢĂ CONSTANTIN,

                                                                        RADU ION, NICOLAE CONSTANTIN

 1. Comisia de disciplină: BÎLGĂ GHEORGHE , DUŢĂ IRINEL, IONIŢĂ CONSTANTIN, AMĂRAN ROBERT,          BARBU ION;
 2. Comisia de identicare a factorilor de risc şi monitorizarea/ asigurarea siguranţei elevilor în unitatea

     şcolară: STROE SOFIA, DUŢĂ IRINEL, NICOLAE CONSTANTIN, OANCEA MARIA,

                       SĂNDULESCU VIOLETA;

 1. Comisia pentru promovarea imaginii şcolii: SANDU MIHAI, RADU LUMINIŢA, CHIRICU MARA,

                                                                                 CREȚU LILIANA, VLAD ADRIANA, SĂNDULESCU VIOLETA;

 1. Comisia de întreţinere a bazei materiale a liceului şi efectuarea curăţeniei: SANDU MIHAI,

                                       SĂNDULESCU VIOLETA , BARBU ION, NICOLAE CONSTANTIN, RADU ION;

 1. Comisia de S.S.M. si P.S.I., protecţie civilă: BURLACU LIVIU , STROE SOFIA, STAN MIHAELA,

                                                                                      IONESCU EUGEN, SANDU DORU , SĂNDULESCU VIOLETA ;

 1. Comisia pentru internat şi cantină: PETRIŞOR PETRE, DIAMANDESCU SILVIA, NOIA RUXANDRA,

                                                                       NICOLAE CONSTANTIN, SĂNDULESCU VIOLETA, IVAN DANIEL ;

 1. Comisia de organizare a activităţii extracurriculare : ILIAŞ IRINA, OANCEA MARIA, DINU CRISTINA,                           BÎLGĂ GHEORGHE, VLAD ADRIANA;

 

 

 

 1. Comisia metodică a diriginţilor: STANCIU CAMELIA - responsabil, PĂUN MIHAELA (IX ,X),

                                                                   STAN MIHAELA (XI, XII);

 1. Comisia pentru asistenţă acordată elevului, identificarea şi consilierea elevilor cu C.E.S.

   ( respectarea , promovarea şi garantarea drepturilor copilului - C.E.S. - Cerinţe educaţionale speciale ):

                                                                                              CAZACU VALENTINA - psiholog, CORCIOV CORNELIA,

                                                                                                   DOBRICĂ CRISTINA, ANA CLAUDIA, DUŢĂ MONALISA ;

 1. Comisia pentru educaţie juridică şi civică: GEORGESCU MARIA , PANAIT ALINA, PÎRVU NICOLETA,                      

                                                                                       CHIŢA CRISTINA;                  

 1. Comisia pentru educaţia rutieră a elevilor: DRAGOMIR ANA-MARIA, FILIPESCU DOINA,

                                                                                         MICHAILOV MUGUR, AMĂRAN ROBERT, RIZEA NELU;

 1. Comisia pentru asistenţa sanitară a elevilor: NICOLESCU TUDORIŢA, SOROHAN CARMELIA,

                                                                                          FRUSINOIU MARIA, DRUGĂ MARINA, DAN MONICA;

26. Comisia pentru prvenirea corupţiei: STANCIU CAMELIA, NOIA RUXANDRA, DUŢĂ IRINEL,

                                                                             STAN MIHAELA, PĂUN MIHAELA

 

RESPONSABILITĂŢILE COLECTIVULUI DE CADRE DIDACTICE

ÎN ANUL ŞCOLAR 2014-2015

 

1. Responsabili cu elaborarea încadrărilor – SANDU MIHAI, PETRIŞOR PETRE, BURLACU LIVIU;

2. Responsabil cu planificarea sălilor de clasă - PETRIŞOR PETRE;

   3. Responsabil cu formarea continuă a profesorilor – CHIRICU MARA;

      4. Responsabil cu serviciul elevilor pe şcoală - POPOVICI ANCA ;

      5. Responsabil cu planificarea profesorilor de serviciu - PETRIŞOR PETRE ;

       6. Responsabil cu organizarea instruirii practice – BARBU IOAN ;

       7. Responsabil cu stabilirea orarului – RADU MARIUS;

       8. Responsabili cu planificarea tezelor – DUŢǍ LAURA (IX – X), PETRESCU ILEANA (IX - X);

9. Responsabili cu organizarea excursiilor şcolare – CHIŢA CRISTINA (IX – X), RADU LUMINIŢA (XI – XII)

10. Responsabili cu desfăşurarea activităţii AEL –DUŢǍ LAURA, POPA MIRELA;

     11. Responsabil programe şi proiecte europene: NOIA RUXANDRA, CREŢU LILIANA

 

Stiri

La Colegiul “Spiru Haret” Ploiești, se fac înscrieri la Şcoala postliceală- Nivel 5 de calificare, pentru anul școlar 2018-2019,  la calificările:
- Analist programator (28 locuri) – 1,5 ani;
- Tehnician electronist electronică industrială(28 locuri) – 1,5 ani;
- Tehnician operator maşini cu comandă numerică(28 locuri) – 1 an;

 
Se pot înscrie absolvenți de liceu cu sau fără bacalaureat.
Se eliberează Certificat de calificare profesională, nivel 5 de calificare.

ÎNSCRIERI:

Etapa I de înscriere: 16-26 iulie 2018, orele  8,30-14,00
Etapa a II-a de înscriere( dacă rămân locuri): 01 august–7 sept.2018, orele 8,30-14,00

 

Metodologie admitere inv postliceal 2018

Procedura admitere inv prof 3 ani

Anunţ

 

    Şcoala Gimnazială „Rareş-Vodă” Ploieşti şi Colegiul „Spiru Haret” Ploieşti alături de partenerii în organizarea acestui proiect naţional vă invită pe 31 mai 2018 să participaţi cu elevii dumneavoastră la  aVIII-a ediţie a Concursului Naţional pentru elevi „Matematica –ştiinţă şi limbă universală”, avizat în CAER 2018 prin OMEN nr. 3076/17.01.2018, Anexa 7, Domeniul Ştiinţific, pag. 47, Poziția 2071  

     Vă invităm să fiţi alături de noi şi în acest an la derularea proiectului.

Înscrierile se fac online (pentru fiecare elev în parte) pe site-ul concursului cnmatervph.wordpress.com , până la data de 20 mai  2018. Detaliile în ataşament.

Vă mulţumim anticipat şi vă aşteptăm.

 

acord + fisa de inscriere

Regulament

Titularizare 2017

 

Inspectii titularizare

 

 

Galerie

Our website is protected by DMC Firewall!