INFORMARE

În atenţia absolvenţilor de liceu, promoţie anterioară, care doresc înscrierea la examenul de bacalaureat 2019

NOU

INFORMARE

În atenţia absolvenţilor de liceu, promoţie anterioară, care doresc înscrierea la examenul de bacalaureat 2019

 

 

 

MODIFICARE PERIOADA DEPUNERE CERERI DE INSCRIERE, CONFORM PROCEDURII MEN nr. 307258/17.04.2019

  • Sesiunea iunie-iulie :                    20- 24 mai 2019
  • Sesiunea august –septembrie :    8 – 12 iulie 2019

 

 

Înscrierea candidaţilor se face în perioada menţionată

 

Documente necesare înscrierii la examenul de bacalaureat 2019:

 

  1. Cerere-tip (de la secretariat)
  2. Certificat de naştere-copie
  3. Carte de  identitate-copie
  4. Foaia matricolă – copie
  5. 2 poze pentru diplomă ¾
  6. Taxa (unde e cazul)
  7. Adeverinţă cu notele obţinute la toate sesiunile da bacalaureat la care candidatii au participat si au fost respinşi.

 

NOTĂ:  

Adeverinţa  cu notele obţinute la toate sesiunile da bacalaureat la care candidatii au participat   si au fost respinşi, se eliberează înainte de perioada înscrierii de către secretariatul şcolii pe bază   de cerere însoţită de copie după cartea de identitate a candidatului.

 

< Descarca > informarea