Telefon: 0244-512161

 

 

 

 

Colegiul Spiru Haret Ploiești beneficiază în perioada 26.08.2019 – 25.08.2020, de un grant aprobat, în valoare de  138092 euro, pentru implementarea Proiectului de mobilitate în domeniul Formării profesionale (VET) în cadrul Programului ERASMUS+

"EU - Practic, dezvoltarea competențelor profesionale și personale"

Contract numărul – 2019-1-RO01-KA102-061566

Proiectul este realizat cu sprijinul financiar al Comisiei Europene.

Toate informațiile pe care le prezentăm reprezintă responsabilitatea exclusivă a echipei de proiect, iar Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale și Comisia Europeană nu sunt responsabile pentru modul în care este folosit conținutul acestor afirmații.

Scopul proiectului este creşterea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin:

1.dezvoltarea aptitudinilor şi competenţelor personale ale elevilor şi profesorilor;

2.îmbunătăţirea competenţelor profesionale ale cadrelor didactice;

3.formarea de noi competenţe profesionale ale elevilor aflaţi în formare iniţială la nivelul standardelor europene;

  1. îmbunătăţirea comunicării într-o limbă străină(engleză).

 

Obiectivele proiectului:

  1. Dezvoltarea abilitaților şi deprinderilor practice ale celor 44 de elevi-participanți, referitoare

la: executarea operațiilor de montare/demontare a transmisiilor şi mecanismelor; asigurarea

funcționării sistemelor de reglare automată în vederea atingerii Unităţilor de Rezultate a Învăţării

prevăzute de SPP-urile pentru calificările: Tehnician mecatronist, Tehnician mecanic pentru întreținere

şi reparații, Tehnician în automatizări;

  1. Dobândirea de către cei 44 de participanţi de abilităţi cheie, transferabile, prin relaționare eficientă,

comunicarea într-o limbă străină, practicarea muncii în echipă, cultivarea respectului, echilibrului și a

toleranței în cadrul grupului;

  1. Transformarea prestigiului și profesionalismului dobândit de către participanţi, prin mobilitatea

pentru învățare într-un mediu socio-cultural și concurențial european, în pilon al strategiei

motivaționale pentru creşterea performanţelor şcolare și finalizarea studiilor liceale în vederea

integrării pe piața forței de muncă locale și europene;

  1. Dezvoltarea unui parteneriat transnațional, între scoală și 6 firme și companii europene care să

sprijine mobilitatea tinerilor și să contribuie la sporirea atractivității și calității educației și formării.

 

Participanţi:

  • 44 de elevi din clasele a XI-a, Profil Tehnic, de la calificările:
  1. 16 elevi de la calificarea Tehnician în automatizări;
  2. 14 elevi de la calificarea Tehnician mecatronist;
  3. 14 elevi de la calificarea Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii.
  • 6 profesori însoţitori (câte un profesor la fiecare 7 participanţi minori).

 

Locul de desfăşurare a stagiilor de practică: Spania şi Portugalia

 

Nr. flux

Tip activitate

Nr. participanți/ flux

Tara de destinație

Nr. persoane însoţitoare/ flux

Perioada activitate

(exclusiv ziua de călătorie)

1

 Stagii de practică

 22, din care:

8- Tehnician în automatizări

14- Tehnician mecanic pentru întreţinere şi reparaţii

 Spania, Granada

 3

 13.01.2020 - 31.01.2020

2

 Stagii de practică

 22, din care:

8- Tehnician în automatizări

14- Tehnician mecatronist

Portugalia, Barcelos

 3

 17.02.2020 - 06.03.2020

 

Beneficii pentru elevi, scoală și comunitate:

 

La nivel local, proiectul va spori cooperarea dintre școală și organizațiile din Europa, va îmbunătăți calitatea practicilor de formare și va contribui la dezvoltarea dimensiunii europene a educației, va da un impuls formării profesionale în parteneriat cu agenți economici, experiența prezentului proiect putând fi folosită ca model pentru practicile ulterioare de formare în cadrul școlii.

Din prisma impactului la nivelul școlii, experiența acumulată prin folosirea instrumentelor europene pe parcursul derulării, implementării și valorificării rezultatelor proiectului, va contribui la îmbunătățirea managementului educațional și a strategiei de dezvoltare a unității școlare, la întărirea dimensiunii europene în educație și formare, la creșterea competențelor profesorilor în elaborarea și managementul proiectelor europene și a abilităților acestora de a lucra în echipă.

Certificatele obținute: de participare, documentele Europass Mobility, certificatele lingvistice, vor contribui la promovarea mobilității, la creșterea prestigiului scolii, sporind interesul comunității pentru școala noastră. În acest sens preconizăm o creștere cantitativă și calitativă a numărului elevilor care doresc să urmeze aceste calificări în cadrul școlii noastre.

 

Descarcare documente :

Angajament

Acord parinte

Recomandare

Scrisoare intentie

Procedura de selectie

 

 

 

 

 

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd