examen diferente

Cazuri posibile de diferente  - < Descarca >

Diferente Electronica - < Descarca >

Diferente Mecanica - < Descarca >

Diferente Limba Romana 9-11- < Descarca >

Diferente Educatie Artistica 11 - < Descarca >

Diferente educatie Muzicala 9-10 - < Descarca >

Diferente Educatie Plastica 9-10 - < Descarca >

Diferente Fizica 9 - < Descarca >

Diferente Informatica 9 - < Descarca >

Diferente limba Latina 9-11 - < Descarca >

Diferente Literatura Universala 11 - < Descarca >

Diferente Matematica 9-11 - < Descarca >

Diferente Sociologie 11 - < Descarca >

Documente Manageriale

Raport starea invatamantului  - < Descarca >

Plan Managerial 2018-2019  - < Descarca >

Comisii 2018-2019  - < Descarca >

Tematica Consiliu de Administratie 2018-2019  - < Descarca >

Tematica Consiliu Profesoral 2018-2019  - < Descarca >

Componenta Consiliu de Administratie 2018-2019  - < Descarca >

Atributii Consiliu de Administratie 2018-2019  - < Descarca >

Comisii 2018-2019  - < Descarca >

Lista planurilor de invatamant si a programelor 2018-2019  - < Descarca >

Hotararea nr 1  - < Descarca >

Hotararea nr 2  - < Descarca >

Hotararea nr 3  - < Descarca >

Hotararea nr 4  - < Descarca >

Hotararea nr 5  - < Descarca >

Hotararea nr 6  - < Descarca >

Lista_informatiilor_de_interes_public_CSH- < Descarca >

Cadre_didactice_2018-2019- < Descarca >

Personal_didactic_auxiliar_2018-2019- < Descarca >

Personal_nedidactic_2018-2019- < Descarca >

Fisa autoevaluare profesori - < Descarca >

Fisa evaluare administrator financiar contabil sef  - < Descarca >

Fisa evaluare administrator financiar contabil- < Descarca >

Fisa evaluare administrator patrimoniu - < Descarca >

Fisa evaluare biblotecar - < Descarca >

Fisa evaluare pedagog - < Descarca >

Fisa evaluare secretar sef- < Descarca >

Fisa evaluare secretar - < Descarca >

Fisa evaluare supraveghetor noapte- < Descarca >

Fisa evaluare analist programator - < Descarca >

Raport stare inv sem I 2018-2019 - < Descarca >

Orar 2018-2019 - < Descarca >

buget_final_2018_local - < Descarca >

buget_final_2018_stat - < Descarca >

buget_final_2018-venituri - < Descarca >

Consiliu_administratie_3_dec_2018 - < Descarca >

executie_buget_local_31.12.2018 - < Descarca >

executie_buget_stat_31.12.2018 - < Descarca >

executie_venituri_proprii-cantina_camin_31.12.2018 - < Descarca >

Hotarari_CA_2018_2019 - < Descarca >

Program_ compartimente_2018_2019 - < Descarca >

Harta Scoala - < Descarca >

Program Audiente - < Descarca >

Plan de actiune a scolii 2018-2019 - < Descarca >

 

Viziune Educația Ne Unește

 

 Prezentare viziune - < Descarca >

 

Ordine, metodologii, precizari MEN/ISJ Prahova

Structura an scolar 2018-2019  - < Descarca >

Teze an scolar 2018-2019  - < Descarca >

Corigente 2018-2019  - < Descarca >

BAC 2019  - < Descarca >

OMEN Nr.5460/2018-Metodologa-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2019-2020 - < Descarca >

Calendar_mobilitate_2019_2020 - < Descarca >

OMEN_5728_20-12-2018_Modificare_OMEN_5460_12-11-2018 - < Descarca >

OMEN nr.4824 din 30.08.2018 privind aprobarea graficului de desfașurare a examenelor de certificare a calificării profesionale  a absolvenților din învățământul profesional și tehnic preuniversitar, 2018-2019 - < Descarca >

Ordin 5005_2014_Anexa_Metodologie certificare postliceala_nivel 5- < Descarca >

Ordinul MEN nr. 4435 din 2014_Metodologia certificare_nivel_3- < Descarca >

OMEN_4434_29.08.2014_Metodologie_certificare_nivel_4- < Descarca >

CORIGENTE-TEHNIC-2018-2019- < Descarca >

Ordin nr. 3015_2019 modificare Metodologie-cadru competitii- < Descarca >

Regulament specific Olimpiade tehnologii - < Descarca >

CALENDAR MOBILITATE MEN MARTIE 2019 - < Descarca >

Concurs de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea Corpului National de Experti în Managementul Educational, sesiunea 2019, seria 14 - < Descarca Anunt > - < Descarca Ordin >

Mobilitate - < Descarca Ordin 3886  > - < Descarca Ordin 3862>

Gradatie de merit - < Descarca >

Către unitățile de învățământ de stat și particular cu personalitate juridică - < Descarca >

 

Simulare Bacalaureat 2019

Procedura organizare desfasurare simulare BAC 2019 - < Descarca >

Ordin simulare BAC - < Descarca >

Calendar simulare BAC 2019 - < Descarca >

Anexa 4 simulare BAC cls 11 - < Descarca >

Anexa 5 simulare Bac cls 12 - < Descarca >

Raport simulare Bacalaureat 2019  - < Descarca >

 

PentRu anul scolar 2018-2019 va punem la dispozitie urmatoarele documente:

 

Metodologie admitere inv postliceal 2018

Procedura admitere inv prof 3 ani

Structura an scolar 2018-2019

 

Inscriere grade didactice

 

Cerere Preinscriere - <DESCARCA>

Fise de inscriere gradul I - II octombrie 2018 - <DESCARCA>

Grade didactice 2018 - <DESCARCA>

Program depunere dosare grade - octombrie 2018 - <DESCARCA>

 

Regulamente

Regulamentul intern - <DESCARCA>

Regulamentul de Organizare si Functionare - <DESCARCA>

Inregistrare CCM la IPM-PH - <DESCARCA>

CCM inchiat la nivem de inspectorar scolar- <DESCARCA>

 

Calendarul admiterii în învăţământul profesional şi dual 2019 - 2020

 

OMEN 5402 2018 Calendar cifra de scolarizare IP si ID <DESCARCA>

Solicitare operator DUAL <DESCARCA>

Solicitare operator PROFESIONAL <DESCARCA>

DUAL Operatori economici material prezentare <DESCARCA>

PROFESIONAL Operatori economici material prezentare <DESCARCA>

Materiale suport dual <DESCARCA>

Materiale suport profesional <DESCARCA>

ORDIN  5031_4092018_Admitere invatamant profesional 2019- < Descarca >