În atenţia elevilor repartizaţi în clasa a IX-a liceu la
Colegiul “Spiru Haret “, Municipiul Ploieşti

Comisia pentru înscrierea elevilor în clasa a IX-a liceu își desfășoară
activitatea la sediul Colegiului “Spiru Haret”, Ploiești din strada
Constructorilor, nr. 8, în zilele de 15 , 18 , 19 și 20 iulie conform
următorului program:
- VINERI (15.07.2022)

ORELE: 8:00 – 16:00

- LUNI (18.07.2022)

ORELE: 8:00 – 16:00
- MARTI (19.07.2022) ORELE: 8:00 -16:00
- MIERCURI (20.07.2022) ORELE : 8:00- 16:00

DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII:
1. Dosar cu şină
2. Cerere de înscriere (de la comisia de înscriere)
3. Copie Certificat de naştere - elev
4. Copie xerox Carte de identitate – elev (după caz)
5. Foaia matricolă cls. V-VIII (cu calculul mediei generale)
6. Adeverinţă cu notele și media generală obținute la Evaluarea Națională –
clasa a VIII-a
7. Fişa medicală e elevului
8. Adeverinţă cu notele obţinute la testarea de limba engleză sau certificat
Cambridge (pentru elevii care doresc înscrierea la matematică
informatică intensiv lb. engleză)
9. Copie-xerox Carte de identitate – tata (necesară pentru înscrierea elevului
în SIIIR)
10. Copie-xerox Carte de identitate – mama (necesară pentru înscrierea
elevului în SIIIR)
Pentru depunerea dosarului vӑ veṭi prezenta la sediul Colegiului “Spiru
Haret” din strada Constructorilor , nr.8
Pentru informatii suplimentare, va rugăm să vă adresati Serviciului
Secretariat, la numarul de telefon 0244-512161

BUN VENIT!!!