CONDIŢII SPECIFICE


pentru selectarea cadrelor didactice ce participă la etapa de restrângere/ pretranfer consimţit între unitățile de învăţământ/ modificarea repartizării cadrelor didactice angajate pe durata de viabilitatea a postului/ catedrei stabilite conform art.32 alin.4,5 din Metodologie.

<< DESCARCA >>