9 OCTOMBRIE 2013: COMEMORAREA VICTIMELOR

HOLOCAUSTULUI DIN ROMANIA

 

   În baza deciziei Guvernului din luna mai 2004, România comemorează, la nivel naţional, în data de 9 octombrie 2013, Ziua Holocaustului. Momentul marchează începutul deportărilor evreilor în Transnistria, în anul 1942. Activităţile comemorative organizate în această zi reprezintă unul dintre demersurile societăţii româneşti de a menţine vie memoria victimelor Holocaustului şi de a preveni reeditarea crimelor şi persecuţiilor animate de ură şi intoleranţă.

 

  Colegiul „Spiru Haret” Ploieşti a marcat importanţa Comemorării Zilei Victimelor Holocaustului din România şi în anul 2013 printr-o serie de evenimente organizate de catedra disciplinelor socio-umane în colaborare cu Centru de Documentare şi Informare din incinta şcolii.

  Activităţile principale au fost promovate prin realizarea unui pliant. Profesori şi elevi au vizionat documentarul “Holocaustul uitat”, s-au definit termenii specifici temei, s-a prezentat un scurt istoric al Holocaustului, iar în final au avut loc discuţii libere.

  De asemenea, în holul principal al Colegiului, a fost expus un panou cu materiale despre Holocaust, pentru a permite celor interesaţi să aprofundeze tema.

  Faţă de această filă dureroasă de istorie a României şi a ţărilor Europei în general, organizatorii acestei comemorări reafirmă valorile unei civilizaţii bazate pe egalitate şi respectul dreptului la diferenţă, îngăduinţă şi pluralism cultural, etnic şi religios.

 

Bîlgă Gheorghe – profesor de istorie

la Colegiul “Spiru Haret” Ploieşti