INFORMĂRI ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI GENERATE DE COVID-19

 

         1. Adresa MEC_ ISJ_uri _10.03.2020_ref.decizie CNSSU  - <Descarca>
         2. Comunicat de  presa MEC_scenarii-07aprilie2020.docx  - <Descarca>
         3. Ordinul MEC nr. 4135 din 21.04.2020  - <Descarca>
         4. ADRESA ISJ_PJIE_27 APRILIE  2020  - <Descarca>
         5. PLAN_JUD_INTERV_EDUCATION_27  APRILIE 2020  - <Descarca>
         6. ANUNT -ISJ_TELVERDE_27 APRILIE  2020  - <Descarca>
         7. Plan de măsuri_CSH  - <Descarca>
         8. Anexa_1_Raportare_activitate_CSH  - <Descarca>
         9. Adresa_ISJ_28_aprilie_2020  - <Descarca>
 
        10. Ordin_comun_4220/769/12.05.2020 pentru stabilirea unor masuri de prevenire si combatere a imbolnavirilor cu SARS-Cov_2. <Descarca>

         11.Procedura Operatională PRIVIND MODALITĂȚILE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR DE PREGĂTIRE A EXAMENULUI DE BACALAUREAT LA NIVELUL COLEGIULUI SPIRU HARET PLOIEȘTI

 

ADMITERE IN INVATAMANTUL SUPERIOR

 
Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș - CURSURI DE PREGATIRE PT ADMITERE

https://pregatire-admitere.umfst.ro/

 
Promovare oferta educaționalaFacultatii Design de produs si mediu din cadrul Universitatii Transilvania din Brasov:
 
Prezentare Facultatea de Inginerie Industriala si Robotica, Bucuresti Descarca prezentarea 
 

Acordarea ajutorului financiar în vederea stimularii achizitionarii de calculatoare - EURO 200

 

         1. HG 225 din 26.03.2020
         2. Lex - HOTARARE GUVERN 1294_2004 -  Modificare 01 Aprilie 2020
         3. Cerere_ajutor_EURO 200 
         4. Anunt EURO 200 - 2020

 

INSCRIERE DEFINITIVAT - SESIUNEA 2020

 

Inscriere definitivat 2020 <DESCARCA>
Program depunere dosare definitivat oct 2019 <DESCARCA>
Fisa de inscriere definitivat 2020 <DESCARCA>

 

Ordine, metodologii, precizari MEN/ISJ Prahova

 
 
1. Ordin_corelare_plan_ invatamant_structura_an_scolar2019_2020  <DESCARCA>
2. ORDIN MEN 4789_2019 - DESEGREGARE  SI INCLUZIUNE EDUCATIONALA  <DESCARCA>
3. LEGE 53_2003 - Modificare 26  Iulie 2019  <DESCARCA>
4. Structura an scolar 2019-2020  <DESCARCA>
5. ORDIN Nr. 5.259/2019, Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2020-2021 <DESCARCA>
7. Metodologie monitorizare segregare scolara - OMEC Nr 5633-23.12.2019 <DESCARCA>
8. Declaratie apartenenta etnie conform OMEC Nr 5633-23.12.2019 <DESCARCA>
9. Metodologie GRADATIE-MERIT-2020 <DESCARCA>
11.  Modificarea si completarea Metodologiei de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, nr. 6.143/2011 <DESCARCA>
12. Anexa3_ordin_calendar_mobilitate_2020  <DESCARCA>
13. Ordinul nr. 4247/2020 pentru modificarea și completarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar,  <DESCARCA>
14. OMEC 4322_2020 - Ex_cert_N4  <DESCARCA>
15. OMEC_4421 2020 - Examen_atestat_informatica <DESCARCA>
16. OMEC_4422 2020 - Examen-atestat_competente_lingvistice <DESCARCA>
17. OMEC 4322_ 2020_Examen certificare N4_2019-2020 <DESCARCA>
18. OMEC_4321 2020 - Examen_certificare_N3_2019-2020 <DESCARCA>
19. Calendar mobilitate: anexa nr. 19 mobilitate 2020_2021 <DESCARCA>
20. Calendar CNEME seria a 16-a <DESCARCA>

 

Bacalaureat 2020

 

1. ORDIN MEN nr. 4950_2019-bacalaureat  2020  <DESCARCA>
2. Grafic pregatire suplimentara BAC  <DESCARCA>
3. Grafic pregatire suplimentara BAC  <DESCARCA>
4. Simulare BAC 2020- OMEC 3066/2020. <DESCARCA>


5. OMEC_4019din 2020_anulare_simulari_BAC <DESCARCA>
6. OMEC_4115_10.04.2020-aprobare programa BAC 2020 <DESCARCA>
7. Anexa 2 a OMEC_4115_10.04.2020- Programe pt probe scrise BAC 2020 <DESCARCA>
8. TELEŞCOALA- program TVR 1 pentru pregatire BAC Teleșcoala
9. Comunicat de presă ISJ Prahova cu privire la "SCOALA TV" <DESCARCA>
10. "SCOALA TV" - program de pregatire BAC -Valea Prahovei TV Inspectoratul Judetean Prahova » SCOALA TV
11.   Teste antrenament BAC 2020  Teste antrenament | CENTRUL NATIONAL DE EVALUARE SI EXAMINARE 
12. Mesaj ISJ Prahova <Descarca>
13. OMEC-4307_2020 - BAC 2020 <Descarca>
14. Taxa BAC 2020 <Descarca
15. Calendar BAC 2020 A fost aprobat noul calendar de organizare și desfășurare a examenului național de Bacalaureat în anul școlar 2019-2020 | Ministerul Educației și Cercetării
16 .Orar de pregatire BAC pt periaoada 02-12.06.2020.  <Descarca Orar 12A> <Descarca Orar 12B> <Descarca Orar 12C> <Descarca Orar 12D> <Descarca Orar 12E> <Descarca Orar 12F> <Descarca Orar 12G> <Descarca Orar 12H> <Descarca Orar 12I> <Descarca Orar 12J>
17. Programare inscriere BAC PROMOTIE ANTERIOARA SI PROMOTIE CURENTA   <Descarca>
18. Procedura_egalizare_sanse_examene_2020 <Descarca>
19. OMEC_nr.  4341-27-05-2020_echivalare_competente_BAC <Descarca>
20.  Procedura_inscriere_bac_iunie-iulie  2020 <Descarca>
21.  Anexa_ 2_cereri _de_  inscriere_2020 <Descarca>
22.  Nota Norme metodologice de aplicare a OMEC nr 4341_27.05.2020 privind aprobarea Metodologiei pentru echivalarea _recunoasterea nivelurilor de competenta lingvistice si digitale - Bacalaureat 2020  <Descarca>
23. Procedura operationala de supraveghere audio video in US  <Descarca>

 

 

Calendarul admiterii în învăţământul profesional şi dual 2019 - 2020

 

- OMEN 5402 2018 Calendar cifra de scolarizare IP si ID <DESCARCA>

- Solicitare operator DUAL <DESCARCA>

- Solicitare operator PROFESIONAL <DESCARCA>

- DUAL Operatori economici material prezentare <DESCARCA>

- PROFESIONAL Operatori economici material prezentare <DESCARCA>

- Materiale suport dual <DESCARCA>

- Materiale suport profesional <DESCARCA>

- ORDIN  5031_4092018_Admitere invatamant profesional 2019 - < Descarca >

- Structura anului scolar 2019-2020-OMEN 3191-20.02.2019 - < Descarca >

- Metodologie_admitere_invatamant_postliceal - < Descarca >

- Procedura_admitere_invatamant_profesional_3_ani_CSH_2019_2020_postliceal_2019_CSH - < Descarca >

- Oferta postliceala - < Descarca >

- Plan scolarizare 2019-2020 - < Descarca >

- Procedura_admitere_invatamant_dual_CSH_2020_2021 - < Descarca >

- Procedura_admitere_invatamant_profesional_3_ani_CSH_2020_2021 - < Descarca >

- PO 61-admitere_invatamant_dual_CSH_2020_2021-revizuita < Descarca >

- PO 12_admitere_invatamant_profesional_3_ani_CSH_2020_2021-revizuita < Descarca >

-  Oferta invatamant dual/ invatamant profesional de stat(fisier Fluture_scoala_prof_2020

-  PO  12_admitere_invatamant_profesional_29_06_2020 

-  PO  61-admitere_invatamant_dual_CSH_2020_2021-28_06_2020

- Grafic CALENDAR ADMITERE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE STAT ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL_de afisat

- PROMOVARE ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL DE STAT ȘI ÎNVĂȚĂMÂNT DUAL

 

 

 

INSCRIERE PENTRU GRADELE DIDACTICE II SI I - OCTOMBRIE 2019

 

- Cerere preinscriere - < Descarca >

- Cerere inscriere grad - < Descarca >

- Cerere echivalare gradul I prin  doctorat - < Descarca >

- Fise de inscriere gr.I-II oct  2019 - < Descarca >

- Grade didactice-2019 - < Descarca >

- Program depunere dosare grade - oct  2019 - < Descarca >

 

Documente manageriale

- Tematica_CA_2019-2020 - < Descarca >
- Tematica_CP_2019-2020 - < Descarca >
- Tematica_grafic_control_2019-2020 - < Descarca >
- Plan_managerial_2019-2020 - < Descarca >
- GRAFIC PRACTICĂ  2019_2020 - < Descarca >
- Organigrama_CSH_2019-2020 - < Descarca >
- Raport starea invatamantului  2018-2019 - < Descarca >
- Harta scoala - < Descarca >
- Programul CSH_2019-2020 - < Descarca >
- Lista premii_Faza_Judeteana_2018-2019 - < Descarca >
- Lista premii_faza_nationala-2018-2019 - < Descarca >
- Regulament intern RI 2019-2020 - < Descarca >
- Fisa_evaluare _profesori_2019-2020 - < Descarca >
- Fisa_ev_admin_financiar_contabil_sef_2019-2020 - < Descarca >
- Fisa_ev_admin_financiar-contabil_2019-2020 - < Descarca >
- Fisa_ev_admin_patrimoniu_2019_2020 - < Descarca >
- Fisa_ev_bibliotecar_2019-2020 - < Descarca >
- Fisa_ev_PEDAGOG 2019-2020 - < Descarca >
- Fisa_ev_secretar_sef_2019-2020 - < Descarca >
- Fisa_ev_secretar_2019-2020 - < Descarca >
- Fisa_ev_SUPRAVEGETOR_NOAPTE_2019-2020 - < Descarca >
- Fisa_evaluare_analist_programator_2019-2020 - < Descarca >
- PAS revizuit iulie 2019 - < Descarca >
- ROF-CSH 2019-2020 - < Descarca >
- PAS 2019-2020, revizuit decembrie 2019 - < Descarca >
- Hotarari CA 1-12 - < Descarca >
- Lista informatiilor de interes public CSH - < Descarca >
- Program Consiliere parinti 2019-2020 - < Descarca >
- Raport stare invatamant- sem. I, an scolar 2019-2020 - < Descarca >
- Cadre didactice 2019-2020 - < Descarca >
- Personal nedidactic 2019-2020 - < Descarca >
- Personal didactic auxiliar 2019-2020 - < Descarca >
- Hotarari CA 12-19_2019-2020 - < Descarca >
- CONT EXECUTIE BUGET STAT -2019 - < Descarca >
- Executie_buget_local_2019 - < Descarca >
- Buget-2019 - < Descarca >
- Executie-venituri-2019 - < Descarca >
- Componenta_CA_2019-2020 - < Descarca >
- Atributii_CA_2019_2020 - < Descarca >
- Plan_scolarizare_2020-2021 - < Descarca >
- Metodologie_admitere_inv_postliceal_2020_CSH < Descarca >
- ROF CSH 2019 2020 modif 2020  < Descarca >
- COMPLETARE RI CSH 2019-2020  < Descarca >

 Gradatie de merit 2020

 

Situatii neincheiate

Anunt situatii neincheiate

 

Transfer. Examene de diferențe. 

 
 
Anunt Transfer, Examene Diferenta <Citeste Anunt>
Cazui posibile Diferente <Citeste Document>
 
Diferente :