Pentu anul scolar 2017-2018 va punem la dispozitie urmatoarele documente:

 

- Oferta educationala

Metodologie admitere inv postliceal 2017-2018

Invatamantul Dual

- Anunt inscriere Postliceala

- Anunt inscriere Profesionala

- Raport starea invatamantului 2016-2017

- Calendar bacalaureat 2018

- Grafic desfasurare certificare Competente Profesionale

- Raport anual de evaluare interna a activitatii

- Calendar Admintere

- Metodologie certificare liceu tehnologic

- Planificarea Probei de evaluare a competentelor lingvistice

- Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilor învăţământului postliceal

- Plan de actiune al scolii

- Procedura proba A-B

- Procedura proba C

- Procedura proba D

- Anunt Postliceala 2017-2018

- Fluture Scoala Postliceala 2018

- RAPORT SEM I 2017-2018

- TEMATICA CP 2017-2018

- TEMATICA CA 2017-2018

- PLAN MANAGERIAL 2017-2018

- REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL COLEGIULUI “SPIRU HARET“ MUNICIPIUL PLOIEŞTI 2017-2018