Colegiul “Spiru Haret” - Ploieşti aniversează astăzi 162 de ani de la

naşterea lui Spiru Haret

Spiru Haret, matematician şi om politic, s-a născut la 15 februarie 1851. El a fost pedagog, matematician, astronom, om politic şi mai ales reformatorul învăţământului românesc. În paralel cu activitatea didactică, Spiru Haret s-a implicat şi în viaţa politică, unde, ca membru al PNL, este preocupat de învăţământ şi educaţie, domenii în care îndeplineşte multe funcţii: inspector general, secretar general al Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice, apoi de trei ori ministru în guvernele PNL: 31 martie 1897 - 30 martie 1899; 14 februarie 1901 - 20 decembrie 1904; 12 martie 1907 - 28 decembrie 1910. În această calitate, a condus reforma învăţământului secundar şi superior din 1898, înfiinţând cele trei secţiuni ale claselor V-VIII, clasică, modernă şi reală.

            Colegiul „Spiru Haret” din Ploieşti a marcat vineri, 15 februarie 2013, 162 de ani de la naşterea lui Spiru Haret prin activităţi desfăşurate la Centrul de Documentare şi  Informare al Colegiului, aflat sub coordonarea profesorului documentarist Minodora Petrişor. La manifestare au participat directorii colegiului, elevi şi profesori. Cuvântul de deschidere aparţinând domnului director Sandu Mihai a fost urmat de câteva prezentări powerpoint: 

„Spiru Haret - omul”, „Manifestări ale spiritului haretian în sistemul educativ românesc”. Prezentările au fost realizate de către elevii clasei a XI-a A, coordonaţi de prof. Radu Luminiţa. Manifestarea a inclus şi dezbateri ale elevilor din clasa a IX-a D privind evoluţia relaţiei profesor-elev din secolul al XIX-lea până în şcoala contemporană. Discuţiile au fost moderate de doamna prof. Dobrică Cristina.

            O parte a programului aniversar a fost dedicat prezentării unor proiecte educative care urmează a fi desfăşurate de elevii colegiului în săptămâna „Să ştii mai multe, să fii mai bun!”. În acest context, elevul Frusina Alexandru, preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor, a prezentat proiectul ecologic: „Simte (in)diferenţa verde!” elaborat sub îndrumarea doamnei prof. Grăjdan Cristina. Celelalte propuneri pentru săptămâna dedicată activităţilor extraşcolare au vizat modele de ateliere de lucru pentru diferite obiecte de studiu, schimburi de experienţă cu elevii din alte licee şi colegii sau chiar universităţi, activităţi pentru formarea competenţelor de comunicare şi socializare, propunerile fiind coordonate de către coordonatorul de proiecte şi programe educative, prof. Vlad Adriana.

            Cuvântul de încheiere a aparţinut directorilor colegiului, care au apreciat interesul elevilor pentru personalitatea complexă a lui Spiru Haret şi pentru reformele acestuia în domeniul educaţiei, activităţile prezentate de elevi stând sub semnul principiului haretian al activismului care vizează formarea competenţelor pentru „şcoala vieţii”.