Invăţămant liceal - zi

Filiera teoretica (profil real):

Matematica-Informatica (intensiv informatica) - 2 clase - 56 elevi
Matematica-Informatica (intensiv engleză) - 1 clasă - 28 elevi
Matematica-Informatica - 2 clase - 56 elevi

Filiera tehnologica (profil tehnic):

Tehnician mecatronist - 2 clase - 56 elevi
Tehnician automatizari - 1 clasa - 28 elevi
Tehnician telecomunicaţii - 1 clasa - 28 elevi
Tehnician mecanic pentru intreţinere şi reparaţii - 1 clasa - 28 elevi

Şcoala de arte şi meserii

Domeniu mecanic:

Lucrător in lăcătuşerie mecanică şi structuri - 1 clasa - 28 elevi
Lucrător in prelucrări la cald - 1 clasa - 28 elevi

Domeniu electromecanic:

Lucrător in electromecanică - 1 clasa - 28 elevi

Şcoli postliceale:

Domeniu mecatronic şi informatică:

Analist programator - 1 clasă - 28 elevi

Anul de completare

Domeniu mecanic

Strungar - 1 clasă - 28 elevi
Lăcătuş contrucţii metalice şi utilaj tehnologic - 1 clasă - 28 elevi