RESPONSABILII DE ARII CURRICULARE

ANUL ŞCOLAR 2014-2015

 

 • LIMBǍ ŞI COMUNICARE - Prof. Chiricu Mara
 • MATEMATICǍ ŞI ŞTIINŢE - Prof. Badea Ion
 • OM ŞI SOCIETATE - Prof. Georgescu Maria
 • TEHNOLOGII - Prof. Stroe Sofia
 • EDUCAŢIE FIZICǍ ŞI SPORT - Prof. Oancea Maria
 • CONSILIERE ŞI ORIENTARE - Prof. Bîlgă Gheorghe

 

RESPONSABILII DE CATEDRE

ANUL ŞCOLAR 2014-2015

 

 

 • LIMBA ROMÂNǍ : Prof. Vlad Adriana
 • LIMBA ENGLEZ Ă: Prof. Chiricu Mara
 • LIMBA FRANCEZĂ : Prof.Iliaş Irina
 • MATEMATICĂ: Prof. Badea Ion
 • FIZICĂ : Prof. Tudor Carmen
 • CHIMIE : Prof. Stanciu Camelia
 • SOCIO-UMANE : Prof. Georgescu Maria
 • BIOLOGIE + GEOGRAFIE : Prof. Nicolescu Tudoriţa
 • EDUCAŢIE FIZICĂ + EDUCAŢIE MUZICALĂ+ EDUCAŢIE PLASTICĂ: Prof. Oancea Maria
 • INFORMATICĂ: Prof. Duţă Laura
 • INGINERI MECANICI: Prof. Stroe Sofia
 • INGINERI ELECTRONICĂ: Prof. Radu Marius
 • MAIŞTRI INSTRUCTORI: Ms. Barbu Ion
 • COMISIA DIRIGINŢILOR : Prof. Stanciu Camelia

 

Consiliul de Administraţie îşi desfăşoară munca după un plan care cuprinde planurile de activitate ale comisiilor pe probleme. În anul şcolar 2014 – 2015, aceste comisii sunt:

 

 1. Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în educaţie: CREŢU LILIANA- coordonator ,  

                     DUŢǍ IRINEL – coordonator activităţi tehnice, NOIA RUXANDRA, VIŞINOIU MIHAELA,

                   BREAZU NICOLAE, ZVIRID RAMONA;

 1. Comisia pentru curriculum – elaborarea schemelor orare: PETRIŞOR PETRE, BURLACU LIVIU,

                                                                                     STROE SOFIA, RADU MARIUS, BARBU IOAN, STATE CAMELIA;

 1. Comisia pentru înregistrarea numărului de absenţe şi a cauzelor apariţiei absenteismului:

                                                                                                     SOARE CRISTINA, MIRICĂ DOMNICA, POPA MIRELA;

 1. Comisia pentru verificarea parcurgerii integrale a materiei: PETRIŞOR PETRE, BURLACU LIVIU,

                                                                     TUDOR CARMEN, NOIA RUXANDRA, BADEA ION, STANCIU CAMELIA;

 1. Comisia de urmărire a ritmicităţii notării: BEŞLEAGĂ RAMONA, BADEA ION, ALEXE ELENA,

                                                                           CONSTANTIN RAMONA, GHEORGHE GRETA, BARBU ION;

 1. Comisia de pregătire a examenelor: ŞEFII DE CATEDRĂ
 2. Comisia de întocmire a aprecierilor si acordarea calificativelor: SANDU MIHAI, PETRIŞOR PETRE ,

                                                                               BURLACU LIVIU, Consiliul de administraţie şi şefii de catedră ;

 1. Comisia de verificare a corectitudinii completării cataloagelor şcolare si a încheierii mediilor :

               PETRIŞOR PETRE, BURLACU LIVIU, DUŢĂ LAURA, OANCEA MARIA, STAN MIHAELA, BARBU IOAN;

 1. Comisia de înscriere a elevilor : SANDU MIHAI, serviciul secretariat;
 2. Comisia de acordare a burselor: STOEAN CONSTANTINA, STANCIU CAMELIA, STAN MIHAELA,

                                                                    MIRICĂ DOMNICA, POTLOGEA CORINA, NIȚĂ PETRICA;

11. Comisia pentru întocmirea dosarelor pentru programul „BANI DE LICEU”: TUDOR CARMEN,

                      STOEAN CONSTANTINA, STAN MIHAELA, BREAZU NICOLAE, ILIE ADELA, POPA MAGDALENA

 1. Comisia de recondiţionare , transmitere şi asigurare a manualelor şcolare : SANDU MIHAI,

                                       PETRIŞOR MINODORA, NICOLAE CONSTANTIN, SIMACHE RAMONA, POPA MIRELA

 1. Comisia de combatere a violenţei: BANCIU ROXANA, ZVIRID RAMONA, IONIŢĂ CONSTANTIN,

                                                                        RADU ION, NICOLAE CONSTANTIN

 1. Comisia de disciplină: BÎLGĂ GHEORGHE , DUŢĂ IRINEL, IONIŢĂ CONSTANTIN, AMĂRAN ROBERT,          BARBU ION;
 2. Comisia de identicare a factorilor de risc şi monitorizarea/ asigurarea siguranţei elevilor în unitatea

     şcolară: STROE SOFIA, DUŢĂ IRINEL, NICOLAE CONSTANTIN, OANCEA MARIA,

                       SĂNDULESCU VIOLETA;

 1. Comisia pentru promovarea imaginii şcolii: SANDU MIHAI, RADU LUMINIŢA, CHIRICU MARA,

                                                                                 CREȚU LILIANA, VLAD ADRIANA, SĂNDULESCU VIOLETA;

 1. Comisia de întreţinere a bazei materiale a liceului şi efectuarea curăţeniei: SANDU MIHAI,

                                       SĂNDULESCU VIOLETA , BARBU ION, NICOLAE CONSTANTIN, RADU ION;

 1. Comisia de S.S.M. si P.S.I., protecţie civilă: BURLACU LIVIU , STROE SOFIA, STAN MIHAELA,

                                                                                      IONESCU EUGEN, SANDU DORU , SĂNDULESCU VIOLETA ;

 1. Comisia pentru internat şi cantină: PETRIŞOR PETRE, DIAMANDESCU SILVIA, NOIA RUXANDRA,

                                                                       NICOLAE CONSTANTIN, SĂNDULESCU VIOLETA, IVAN DANIEL ;

 1. Comisia de organizare a activităţii extracurriculare : ILIAŞ IRINA, OANCEA MARIA, DINU CRISTINA,                           BÎLGĂ GHEORGHE, VLAD ADRIANA;

 

 

 

 1. Comisia metodică a diriginţilor: STANCIU CAMELIA - responsabil, PĂUN MIHAELA (IX ,X),

                                                                   STAN MIHAELA (XI, XII);

 1. Comisia pentru asistenţă acordată elevului, identificarea şi consilierea elevilor cu C.E.S.

   ( respectarea , promovarea şi garantarea drepturilor copilului - C.E.S. - Cerinţe educaţionale speciale ):

                                                                                              CAZACU VALENTINA - psiholog, CORCIOV CORNELIA,

                                                                                                   DOBRICĂ CRISTINA, ANA CLAUDIA, DUŢĂ MONALISA ;

 1. Comisia pentru educaţie juridică şi civică: GEORGESCU MARIA , PANAIT ALINA, PÎRVU NICOLETA,                      

                                                                                       CHIŢA CRISTINA;                  

 1. Comisia pentru educaţia rutieră a elevilor: DRAGOMIR ANA-MARIA, FILIPESCU DOINA,

                                                                                         MICHAILOV MUGUR, AMĂRAN ROBERT, RIZEA NELU;

 1. Comisia pentru asistenţa sanitară a elevilor: NICOLESCU TUDORIŢA, SOROHAN CARMELIA,

                                                                                          FRUSINOIU MARIA, DRUGĂ MARINA, DAN MONICA;

26. Comisia pentru prvenirea corupţiei: STANCIU CAMELIA, NOIA RUXANDRA, DUŢĂ IRINEL,

                                                                             STAN MIHAELA, PĂUN MIHAELA

 

RESPONSABILITĂŢILE COLECTIVULUI DE CADRE DIDACTICE

ÎN ANUL ŞCOLAR 2014-2015

 

1. Responsabili cu elaborarea încadrărilor – SANDU MIHAI, PETRIŞOR PETRE, BURLACU LIVIU;

2. Responsabil cu planificarea sălilor de clasă - PETRIŞOR PETRE;

   3. Responsabil cu formarea continuă a profesorilor – CHIRICU MARA;

      4. Responsabil cu serviciul elevilor pe şcoală - POPOVICI ANCA ;

      5. Responsabil cu planificarea profesorilor de serviciu - PETRIŞOR PETRE ;

       6. Responsabil cu organizarea instruirii practice – BARBU IOAN ;

       7. Responsabil cu stabilirea orarului – RADU MARIUS;

       8. Responsabili cu planificarea tezelor – DUŢǍ LAURA (IX – X), PETRESCU ILEANA (IX - X);

9. Responsabili cu organizarea excursiilor şcolare – CHIŢA CRISTINA (IX – X), RADU LUMINIŢA (XI – XII)

10. Responsabili cu desfăşurarea activităţii AEL –DUŢǍ LAURA, POPA MIRELA;

     11. Responsabil programe şi proiecte europene: NOIA RUXANDRA, CREŢU LILIANA

 

Galerie

Our website is protected by DMC Firewall!